Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık
FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER | Aslı Mimarlık

FATİH İLÇESİ AYASOFYA ANA MEKAN İÇ YÜZEYLERİN ACİL MÜDAHALE VE PROJE YAPIM İŞLER

Hazırlanan Projeler: Ayasofya Ana Mekan Döşeme Rölövesi, Hasar Analizi, Malzeme Analizi, Müdahale Çalışması Ve Dönem Analizi Çizimleri Ve Raporları; Kuzey Duvarı Rölöve, Hasar Analizi, Malzeme Analizi, Müdahale Çalışması Ve Dönem Analizi Çizimleri Ve Raporları; Raspa Sonrası Kuzey Timpanum Duvarı Rölöve, Hasar Analizi, Malzeme Analizi Ve Müdahale Çizimleri Ve Raporları, Jeoradar Taraması Ve Raporları

İşveren: Özbersan İnşaat Ve Tic. Ltd. Şti.

Ayasofya Müzesi & Camii ana mekân kuzey duvarı ve döşemelerinin mevcut durumlarının ve buralarda meydana gelen hasarların tespiti ile uygulanacak müdahale yöntemlerinin çizim ve rapor ile belgelenmesi.

 İstanbul, M.Ö. çağlarda birçok medeniyet ve kültürü ağırlamıştır. Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilen I. kilise, M.S. 360 yılında ibadete açılmış ve sonra 404 yılında bir isyanla yıkılmıştır. I. kilisenin yıkılmasından sonra, Mimar Ruffinos tarafından imparator II.Theodosios zamanında inşa edilen ve Dromikos olarak adlandırılan II. Kilise I. Kilisenin temelleri üzerine inşa edilmiştir. 415 yılında ibadete açılmıştır. Yine bazilika planlı bu yapı 532’de Nika ihtilali sırasında yanmıştır. İmparator 1. Justinianus (527-565) ilk iki Ayasofya’dan daha büyük bir kilise yaptırmak istemiş, çağın ünlü mimarlarından Miletos’lu İsidoros ve Tralles’i Anthemios’a günümüze ulaşan Ayasofya’yı yaptırmıştır. Anadolu’nun antik şehir kalıntılarından sütunlar, başlıklar, mermerler ve renkli taşlar Ayasofya’da kullanılmak üzere İstanbul’a getirilmiştir. Justinianus döneminde Ayasofya olarak adlandırılan bu yapı kubbeli ve bazilikal planlıdır. Ortada bir ibadet alanı ve her iki tarafta nefler bulunmaktadır. Dört rampa yardımıyla üst kata ulaşılmaktadır ve üst kat galerisi bulunmaktadır. İbadet alanı yaklaşık olarak 79.30x 69.50 m ve narteksi’de içerecek biçimde 100x 70 m boyutlarındadır.

Kilise Osmanlı Sultanı Fatih’in İstanbul’u eline geçirmesiyle birlikte cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Fatih’in (İS 1451-1481) saltanatı sırasında inanç değişimine bağlı olarak kilise yeni düzenlemeler uğramıştır. Ahşap bir minare, sarnıç ve yanına da bir medrese inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminden sonra müze olan bu önemli tarihsel yapı, şu anda cami olarak kullanımına devam edilmektedir.

Yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Ayasofya birçok kez bakım ve onarım görmüştür. Bu bakım ve onarım çalışmalarından biri olarak firmamız tarafından belgelenen ve projelendirilen çalışmada yapının döşeme ve kuzey iç cephesinin mevcut hali belgelenmiş ve projelendirilmiştir.  Proje alanlarının 3B tarama cihazı ile lazer tarama yöntemi ile ölçümü alınmış, jeoradar çalışmaları ile yapısal hasarları tespit edilmiştir. Ayrıca yüzeylere ait hazırlanan krokilerin yerinde kontrolü yapılarak taramadan kaynaklanabilecek ölçü hatalarının oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Sayısal ortam çalışma safhasında, 3B taramadan elde edilen ortofoto görüntüler üzerine fotoğraflar bindirilerek ve yerinde yapılan kontroller ile yüzeydeki bozulmaların doğru tespit edilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar ile proje alanlarının rölöve, hasar analizi ve malzeme analizi projeleri hazırlanmış ve bilim kurulunun danışmanlığında raporları hazırlanmıştır.

Hazırlanan hasar analizi projesi, çeşitli laboratuvarlar ile yapılan ortak çalışmalar ve testler ile Ayasofya’nın bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan müdahale yöntemleri belirlenmiş ve projelendirilmiştir. Yaklaşımın; özgün yapıya zarar verici müdahalelerden kaçınarak, uluslararası koruma-onarım ilke ve tekniklerinin uygulandığı projelendirme aşaması ile beraber yine bilimsel kurulun danışmanlığında müdahale raporu hazırlanmıştır.

Genel Bilgiler

Proje Kategorileri

ÖNE ÇIKAN PROJELER, RESTORASYON
Proje Metrekaresi

Parsel Alanı: 26.682,46 M²

Proje Yılı

2012